cipirza

cipirza
cipìrza scom. (1) menk. išsiskėtėlis, kerėpla, keperza: Išsirinkdinėjai išsirinkdinėjai, ale ir išsirinkai čia kokią cipìrzą Arm.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”